Another press publication about project.

2015-05-21

Next article about realized by our company project – “Demonstration Installation of thermal utilization of sewage sludge by pyrolysis” – was released in the May issue of WODOCIĄGI I KANALIZACJA magazine.

Link: "Demonstracyjna instalacja termicznej utylizacji osadów pościekowych metodą pirolizy" - magazyn WODOCIĄGI i KANALIZACJA